Giá trị Công ty

14

Số lượng Giấy đăng ký bằng sáng chế trong và ngoài nước

20

Phần trăm lượng bán sản phẩm trên tổng vốn đầu tư

14

Số lượng người tham dự các hội nghị hàng năm ở nước ngoài

Tentech là công ty thiết bị y tế thẩm mỹ toàn cầu, cung cấp công nghệ tiên tiến và các giải pháp nâng cơ cao cấp.

Kể từ khi thành lập vào năm 2014, chúng tôi thực hiện thử thách mang lại một cuộc sống khỏe, đẹp và có thể dễ dàng tiếp cận đến mọi người.

Tentech đã và đang từng bước gặt hái được những thành tựu cao trong lĩnh vực thẩm mỹ y tế dựa vào khả năng cạnh tranh và quan điểm riêng biệt của mình. Với mục tiêu giúp tất cả chúng ta có cuộc sống khỏe đẹp đúng nghĩa một cách thoải mái hơn, Tentech sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa.

Tentech đang không
ngừng nỗ lực phát triển

100%

100%

2019-2021 CAGR 263%

100%

20% lượng bán sản phẩm trên tổng vốn đầu tư

100%

01

Sáng tạo và đổi mới Thiết bị HIFU 2-line và IPL Fractional xung dài đầu tiên trên thế giới cũng như thiết bị RF đơn cực với công nghệ riêng từ nhà sản xuất. “Đổi mới là kim chỉ nam đại diện cho Tentech”

02

Liên tục thử thách Chúng tôi thường xuyên thử thách chính mình mỗi năm về lĩnh vực R&D.

Gọi điện thoại

Liên lạc với Tentech

+82-70-4351-1329