Địa điểm

Hàn Quốc

01 Trụ sở chính Gangnam

- Tầng 4, 5 tòa nhà NamJeon, số 326, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc

02 Viện nghiên cứu Guro

- Đơn vị 1303-1306, Tòa nhà số 7 Byucksan Digital Valley,
50, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc

03 Nhà máy Guro

- 705, 802,Ace Tech Tower 5th, 197-22 Guro-dong, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc

Địa chỉ

Tầng 4, 5 tòa nhà NamJeon, số 326,
Bongeunsa-ro, Gangnam-gu,
Seoul, Hàn Quốc.
Zip code: 06103

Liên lạc với chúng tôi

Số điện thoại: +82-2-6954-2203
Số fax: +82 2-3444-4999
Whatsapp: +82-10-4827-1753

Địa chỉ mail

tentechbiz@tenlaser.com

Thời gian làm việc

Thứ 2 đến thứ 6: 9h - 18h
Thời gian nghỉ trưa: 13h - 14h

Gọi điện thoại

Liên lạc với Tentech

+82-70-4351-1329