Global Tentech

Trụ sở chính
Hàn Quốc

Tầng 4, 5 tòa nhà NamJeon,
số 326, Bongeunsa-ro,
Gangnam-gu, Seoul,
Hàn Quốc
Telephone : +82-2-6954-2203
Số di động: +821046640901

中国
分公司

山东省烟台市芝罘区西盛街27号汇
通国际大厦1009,1010室
电话 : 0535-4917968
手机 : 131 6274 7888

日本の
支社

新宿区新宿1丁目7-2
电话 : 070-4827-1564
手机 : +821046640901

Gọi điện thoại

Liên lạc với Tentech

+82-70-4351-1329