KOLS

Name Roh Young Woo Title Bác sĩ chuyên khoa Da liễu
Thành viên chính thức của Hiệp hội Da liễu Hàn Quốc

Thành viên chính thức của Hiệp hội Bác sĩ Da liễu Hàn Quốc

Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser Hàn Quốc

Thành viên chính thức của Hiệp hội Da liễu Thẩm mỹ Hàn Quốc

Nguyên Viện trưởng Viện da liễu Oracle Apgujeong

Viện trưởng Viện da liễu Oracle Cheongdam
Hits # 452 Date 2023.10.30

Gọi điện thoại

Liên lạc với Tentech

+82-70-4351-1329