KOLS

Name Masako Furuichi Title Viện trưởng Oracle Clinic Chi nhánh Shinjuku
Tháng 6/2023, được bổ nhiệm làm Viện trưởng tổng quản lý toàn bộ 6 chi nhánh Oracle Clinic tại Nhật Bản

4. Chỉ đạo kỹ thuật toàn bộ các chi nhánh Oracle Clinic tại Nhật

5. Trực thuộc Hiệp hội Y học chống lão hóa Nhật Bản (JAAM)

6. Trực thuộc Hiệp hội Da liễu Thẩm mỹ Nhật Bản (JSAD)
Hits # 340 Date 2023.10.30

Gọi điện thoại

Liên lạc với Tentech

+82-70-4351-1329