KOLS

Name Ashraf Badawi Title Chủ tịch Hiệp hội Laser và thiết bị năng lượng cơ bản châu u (ESLD)
Cựu Chủ tịch Hiệp hội Mỹ phẩm và Da liễu Thẩm mỹ châu u (ESCAD)

Giáo sư Khoa nghiên cứu laser Đại học Cairo, Ai Cập

Giáo sư thỉnh giảng khoa Da liễu, Đại học Szeged, Hungary

Đồng chủ tịch của Group laser đặc nhiệm Châu u (EADV)
Hits # 380 Date 2023.10.30

Gọi điện thoại

Liên lạc với Tentech

+82-70-4351-1329