KOLS

Name Oh Wook Title Viện trưởng Phòng khám Da liễu Maylin The Hyundai Seoul
Chủ tịch khóa đầu tiên của Hiệp hội Quốc tế ICLAS

Nguyên chủ tịch khóa thứ 4 Hiệp hội Da đầu và Laser Hàn Quốc

Kiểm toán của Hiệp hội Laser Hàn Quốc

Phó Trưởng khoa Học viện Botox Filler Korea
Hits # 350 Date 2023.10.30

Gọi điện thoại

Liên lạc với Tentech

+82-70-4351-1329