KOLS

Name Shim Hyun Chul Title Bác sĩ Chuyên khoa Da liễu
Tốt nghiệp trường Đại học Yonsei

Tốt nghiệp Thạc sỹ trường Đại học Yonsei

Viện trưởng Viện da liễu The Cell Skin

Giám đốc phòng Lab The Cell

Giám đốc hãng Mỹ phẩm The Cell Bio

Sở hữu kênh Youtube Skin Heart
Hits # 336 Date 2023.10.30

Gọi điện thoại

Liên lạc với Tentech

+82-70-4351-1329