KOLS

Name Park Byeong Cheol Title Bác sĩ Chuyên khoa Da liễu
Giám đốc Xuất bản của Hiệp hội Cấy tóc Hàn Quốc

Giám đốc tự do của Hiệp hội Tóc Hàn Quốc

Giám đốc Kế hoạch của Hiệp hội Da liễu Thẩm mỹ Hàn Quốc
Hits # 459 Date 2023.10.30

Gọi điện thoại

Liên lạc với Tentech

+82-70-4351-1329