KOLS

Name Alina Tomasheva Title bác sĩ da liễu
Dr. Alina Tomasheva MD
Bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận,
Bác sĩ da liễu thẩm mỹ

Trưởng khoa Laser và Thiết bị dựa trên năng lượng - Phòng khám Candela, Nga, Saint Petersburg
Bác sĩ da liễu, bác sĩ da liễu thẩm mỹ - Galaxy Clinic, Nga, Saint Petersburg

Tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Y khoa bang First Pavlov của St. Petersburg, Nga
Đã hoàn thành chương trình nội trú về Da liễu tại Đại học Y khoa North-Western State mang tên I.I. Mechnikov, Saint Petersburg, Nga
Học bổng về Y học Thẩm mỹ tại Đại học Y khoa Bang First Pavlov ở St. Petersburg, Nga

Chuyên gia lâm sàng
(hiện tại) Trưởng khoa Laser và Thiết bị dựa trên năng lượng tại Phòng khám Candela, Nga, Saint Petersburg
(hiện tại) Bác sĩ da liễu, bác sĩ da liễu thẩm mỹ tại Galaxy Clinic, Nga, Saint Petersburg
(Trước) Bác sĩ da liễu tại Viện Ngân sách Nhà nước Liên bang "Trung tâm khoa học và lâm sàng quận Tây Bắc mang tên Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang L. G. Sokolov" Nga, Saint Petersburg
Nga
Hits # 382 Date 2024.04.23

Gọi điện thoại

Liên lạc với Tentech

+82-70-4351-1329